Kenmerken

Maatvoeringen:
Oppervlakte 31 m2, breedte 3,20 meter, diepte 9,65 meter, hoogte 4,20 meter, deurhoogte 3,75 meter.

Opleveringsniveau

De units worden casco opgeleverd inclusief het navolgende: handbediende overheaddeur, niet bedraadde centraal doos.

Fundering

Het gebouw wordt volledig onderheid d.m.v. betonpalen conform opgave konstrukteur. De ruimtes voor de units op de begane grond zullen voorzien worden van straatwerk van bkk klinkers.

Wanden

Het buitenblad wordt uitgevoerd in baksteen metselwerk, kleur rood voorzien van grijs voegwerk conform tekening. De gevelbeplating bestaan uit sendzimir verzinkte geprofileerde metaalplaten in kleur. De buitenwanden zijn voorzien van spouwisolatie bestaande uit 50 mm steenwol. Alle binnenwanden zijn dragend en opgebouwd uit kalkzandsteen elementen van voldoende dikte en sterkte en worden vlak afgemest opgeleverd.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapend betonnen vloer en kan maximaal belast worden tot 1000 kg/m2. De verdiepingsvloeren worden opgebouwd uit dragend kalkzandsteen met een betonnen druklaag. De druklaag wordt monolitisch afgewerkt. De belasting van de vloeren is 500 kg/m2.
De buitenvloeren van de verdieping worden voorzien van putten en een rioleringssysteem om het regenwater af te voeren.

Daken

De daken worden uitgevoerd in een prefab betonnen plaatvloer kanaalplaat voorzien van EPS isolatie, afgewerkt met bitumeuze dakbedekking 2-laags APP. De onderzijde van de betonplaat is grijs en wordt niet verder afgewerkt.

Deuren
In elke unit wordt een handbediende sectionaaldeur toe–gepast. Kleur conform ontwerp architect.

Technische voorzieningen
Per blok worden twee watertappunten gerealiseerd en twee verdeelkasten met daarin de benodigde tussenmeters per blok. Hoofdaansluitingen bevinden zich in de technische ruimte op de begane grond. Er wordt standaard geen electra in de units geplaatst.

Kadastrale splitsing
De ondergrond en te bouwen opstallen zullen kadastraal worden gesplitst in aparte units. Derhalve kan iedere unit juridisch in eigendom worden overgedragen aan de koper. De eigenaar van het appartementsrecht heeft het uitsluitend gebruik van zijn of haar ruimte met het medegebruik van de algemene ruimten. Iedere box is hiermee met een hypotheek te belasten en is verhuurbaar of verkoopbaar. Alle eigenaren zullen gezamenlijk servicekosten betalen ter vorming van een reserve voor mogelijk toekomstig onderhoud, voor dagelijks onderhoud en dagelijkse kosten. De hoogte van de servicekosten zullen nog nader worden bepaald. De eigenaren van de boxen worden door de belastingheffende overheden aangeslagen voor bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting. Rioolrecht en waterschapsbelasting zal via de servicekosten worden verrekend.

Gemeentelijke vergunningen

De koper dient zelf bij de gemeente te informeren of het beoogde gebruik door de gemeente wordt toegestaan. Voor het plan gelden gebruiksmogelijkheden welke door de gemeente zijn opgesteld. Indien gebruikers- of milieuvergunningen noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik dient de koper hier zelf zorg voor te dragen.

Financieringsinformatie

De units zijn te belasten met een hypotheek. De Rabobank Den Helder geeft een 100% financieringsmogelijkheid. De prijzen zijn excl. BTW en vrij op naam. Op koopsommen zijn vermeld op de eerdere pagina’s.

In de koopsommen is inbegrepen:
• eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting
• notariskosten
• bouwkosten-verzekering tijdens de bouwperiode
• aansluitingskosten elektra (optioneel)

De volgende kosten zijn niet inbegrepen:
• rentekosten tijdens de bouwperiode
• financieringskosten zoals afsluitprovisie hypotheekakte kosten notaris
• wijziging in BTW tarief

Projectfinanciering Rabobank
De Rabobank Den Helder geeft voor de speciaal voor de kopers van een ruimtebox in het Ruimteplan Den Helder de mogelijkheid om deze 100% te financieren. Voor de voorwaarden en financieringsmogelijkheden kunt u een afspraak maken met de financieel adviseurs van de Rabobank Den Helder.

Voorwaarden

De bouw gaat van start indien 60% van de totaal aantal ruimteboxen van 174 zijn verkocht en de bouwvergunning wordt verleend. De bouwvergunning wordt verwacht afgegeven te worden in het tweede kwartaal van 2008. De verkoop zal in twee fases zijn verdeeld. De koper kan overgaan tot koop van meerdere ruimten welke met elkaar kunnen worden verbonden. Er dient rekening te worden gehouden met een bouwtijd van 300 werkbare dagen.

Betaling van de koopsom
Kopers van de units betalen gedurende de bouw in een aantal termijnen.

Deze termijnen zijn als volgt:
1e termijn: grond en 25% van de bouwsom
2e termijn: 40% van de bouwsom
3e termijn: oplevering 25% van de bouwsom
4e termijn: oplevering 10% van de bouwsom

Verzekering

Na de realisatie van het plan dient een uitgebreide gebouwenverzekering afgesloten te worden. De verzekering van het plan zal geschieden door de Vereniging van Eigenaren. Gedurende de bouw heeft het Aannemingsbedrijf A.Tuin Den Helder b.v. een CAR verzekering afgesloten en is het
risico voor onzekere voorvallen geheel voor de bouwer.

Van koop tot levering
Heeft u een keuze gemaakt neem dan snel contact op met de makelaar voor het maken van een afspraak. De medewerkers van het makelaarskantoor zullen uw keuze vastleggen in een koopverklaring. Hierin kunt u tevens aangeven van welke optiemogelijkheden u gebruik wenst te maken. De koopverklaring zal dienen voor het opmaken van de koop-/aannemingsovereenkomst. Deze wordt verzorgd door de projectnotaris, Notarissencombinatie Den Helder. Zij zullen deze overeenkomst uitvoerig met u doornemen. Indien de gelden door u of uw financier zijn overgemaakt naar het notariskantoor zal de juridische levering plaatsvinden. Op het moment dat de ruimtebox is gerealiseerd wordt deze feitelijk aan u geleverd. De laatste betalingstermijn dient uiteraard door de projectontwikkelaar te zijn ontvangen.

Overige informatie
Deze brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de bouwtekeningen en verstrekte informatie van architect, aannemer en overige adviseurs in het project. Ondanks dat maken wij het voorbehoud voor wijzigingen welke voort vloeien uit eisen die de overheid stelt, nutsbedrijven stellen. Eveneens wordt het voorbehoud gemaakt voor het verkrijgen van de definitieve bouwvergunning.

Aannemingsbedrijf A.Tuin Den Helder b.v. is gedurende de bouw gerechtigd om het gebruik van materialen of het plan te wijzigen indien dit noodzakelijkerwijs voortvloeit bij de uitvoering van de werkzaamheden. De wijziging mogen echter geen afbreuk doen aan de kwaliteit, waarde of bruikbaarheid van de individuele ruimteboxen of gemeenschappelijke ruimten. Eventuele wijzigingen geven geen der partijen enig recht tot verrekening van mindere of meerdere kosten. De maatvoering welke op de tekeningen zijn aangegeven zijn circa maten en dienen in de ruimte te worden nagemeten.

De brochure en de daarin opgenomen artist impressions zijn geen contractstukken. De brochure en de artist impressions geven slechts een indruk van het plan. Potentiële kopers kunnen aldus op generlei wijze rechten ontlenen aan de brochure en de artist impressions.


Ga naar boven